Dental Chews

Showing all 7 results

บิสกิตประเภทขัดฟัน เป็นบิสกิตที่มีลักษณะกรอบ มีความแข็งกลางๆ มีส่วนผสมของโฮลวีทหยาบ ซึ่งช่วยในการขัดฟัน และจะนิ่มขึ้นเองหลังจากทานเข้าไปซักครู่ หอมน่าทาน เหมาะสำหรับช่วยในการขัดฟัน ปลอดภัยสามารถทานได้ทุกวัน ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป ไม่มีส่วนผสมของกรีเซอรีน ซึ่งอาจทำให้สุนัขย่อยยาก อีกทั้งยังไม่มีการปรุงแต่งรสใดๆทั้งสิ้น